Istorijat

Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije, skraćeno SUBNOR, bila je društveno politička organizacija u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, koja je okupljala sve borce Narodnooslobodilačkog rata (NOR-a), od 1941. do 1945. godine i bavila se očuvanjem tekovina tog rata, kao i materijalnim obezbjeđenjem bivših učesnika, posebno invalida kao i njihovih porodica.

SUBNOR Jugoslavije je osnovan 1947. godine pod nazivom Savez boraca narodnooslobodilačkog rata, a na četvrtom Kongresu od 1961. godine se spojio sa Savezom ratnih vojnih invalida Jugoslavije i Udruženjem rezervnih oficira i podoficira. Tada je dobio naziv Savez Udruženja boraca NOR-a, pošto su svi tadašnji članovi Saveza ratnih vojnih invalida, kao i Udruženja rezervnih oficira i podoficira bili učesnici NOR-a, a samim tim i članovi Savez boraca. Ovim udruživanjem stvorena je jedinstvena društveno politicka organizacija koja je imala za cilj borbu za očuvanje i razvijanje tekovina Narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije.

Od 1947. do 1991. godine SUBNOR se sastojao od šest republičkih organizacija, koje su osamostaljivanjem njihovih republika od SFRJ, postojale samostalne organizacije.

U periodu od 1991. do 2006. godine SUBNOR su činile samo dvije republičke organizacije iz Srbije i Crne Gore, a nestankom ove državne zajednice prestala je da postoji ova svezna organizacija.

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama Republike Crne Gore (SL. List broj 27 od 29. 07. 1999. godine) Opstinski odbor SUBNOR –a Kotor je na sjednici održanoj dana 03. 12. 2004. godine donio Odluku da svoj naziv i Statut usaglasi sa Zakonom o nevladinim organizacijama pod nazivom Organizacija boraca NOR-a 1941-1945. Kotor (OBNOR 1941-1945), koja je nastavljač rada i ideja SUBNOR-a Kotor.

Ova Organizacija ima svoj Statut, Program rada i svoj pečat.

Pošaljite prijateljima stranicu Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin