Program rada za 2017. godinu

Statutom organizacije boraca NOR-a 1941-1945 – Kotor određeni su ciljevi i zadaci naše organizacije, a prvenstveno čuvanja tradicije iz NOR-a i svih oslobodilačkih ratova, zato u članu 7. Statuta između ostalog stoji:

 • očuvanje i unapređenje tradicije i trajne vrijednosti oslobodilačke, antifašističke, revolucionarne borbe
 • jačanje patriotizma i svijesti o slobodi, miru, ravnopravnosti među ljudima i narodima.

Imajući u vidu naše statutarne obaveze Upravni odbor Opštinskog odbora OB NOR-a Kotor, na sjednici održanoj 08. 02. 2017. godine, razmatrao je Program rada naše organizacije za 2017. godinu. Poslije diskusije i izvršenih dopuna i izmjena, izrađen je prečišćen tekst, pa se dostavlja članovima Organizacije boraca NOR-a na dalju upotrebu.

PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

I. SPOMEN OBILJEŽJA

 • napraviti Izvještaj o stanju spomenika i spomen obilježja NOR-a na području opštine Kotor
 • izvršiti opravku oštećenih spomenika palim u NOB-u i žrtvama fašističkog terora, kao i obnoviti slova na svim spomenicima i spomen obilježjima
 • izvršiti sanaciju spomenika u risanskom parku i parku Slobode u Kotoru poginulim i žrtvama fašizma 1941 -1945
 • ovo je nemoguće realizovati bez posebne finansijske pomoći Skupštine opštine Kotor i eventualnih sponzora. Zahtjevati od Zavoda za zaštitu spomenika – Kotor, da se aktivno uključi u održavanje spomenika i spomen obilježja NOR-a.

II. OPŠTINSKI ODBOR OB NOR-A, TOKOM OVE GODINE, POSEBNU PAŽNJU POSVETIĆE SARADNJI SA ČLANSTVOM ORGANIZACIJE BORACA NOR-a KROZ:

 • rad na ažuriranju evidencije članstva i stalnog praćenja kretanja broja članova organizacije boraca (primljeni, doseljeni, odseljeni, umrli i sl.)
 • angažovanje postojećeg članstva na učlanjivanju mlađih u OB
 • članstvo će se brinuti i o održavanju spomenika i spomen obilježja iz ratne prošlosti. Na značajne datume iz NOB-a, zajedno sa kolektivima iz škola polagaće cvijeće na spomenike iz NOB-a.

III. OSTVARIVANJE SARADNJE SA ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE:

 • saradnja sa Skupštinom opštine i Mjesnim organima, a posebno sa Sekretarijatom za kulturu i društvene djelatnosti
 • saradnja sa školama i mladima u cilju njegovanja i očuvanja tradicija NOB – a
 • ostvarivanje i razvijanje saradnje sa svim subjektima koji poštuju osnovno statutarno načelo – njegovanje revolucionarnih tradicija.

IV. PROSLAVE – OBILJEŽAVANJE ZNAJNIH DATUMA IZ NOR-a

21. januar je dan pogibije narodnih heroja NIKOLE ĐURKOVIĆA i SAVA ILIĆA, te prvoboraca DAŠA PAVIČIĆA i STIJEPA ŠARENCA.
Toga dana, Opštinski odbor OB – Herceg Novi , Kotor, Tivat i Budva organizuju posjetu građana i učesnika NOR-a spomeniku na Savini, i mjestu pogibije na Podima, položiti cvijeće i evocirati uspomene na ovaj događaj. Detaljnije…

11. februara na dan strijeljanja vođa ustanka crvenih mornara u Škaljarima, posjetiti spomen obilježje u Škaljarima, položiti cvijeće i evocirati uspomene na taj dan. Detaljnije…
Toga dana Organizacija boraca NOR-a Kotor sa organizacijom boraca Hergeg Novi položiće cvijeće na spomen obilježje u Lipcima, gdje je italijanski okupator 11. februara 1943. godine strijeljao devet vojnih i političkih rukovodilaca NOV-e Jugoslavije iz Kotorske i Hercegnovske opštine. Detaljnije…

25. marta je obilježavanje bitke u Poborima u saradnji sa OBNOR-a Budva. Detaljnije…

15. aprila Organizacija boraca NOR-a i građani Orahovca položiće cvijeće na spomen ploču palih boraca i žrtava fašističkog terora, te poginulih ilegalnih partijskih radnika M. JOVANOVIĆA, V. ĆATOVIĆA, J. RADULOVIĆA i V. IVANOVIĆA. Detaljnije…

17. aprila na dan potapanja razarača »Zagreb« od strane narodnih heroja SPASIĆA i MAŠERE u Tivtu, uobičajeno kao i svake godine, delegacija Opštinskog odbora boraca NOR-a prisustvovaće polaganju vijenca na spomeniku i mjestu gdje je izvršeno potapanje.

1. maja predstavnik Opštinskog odbora boraca NOR-a Kotor, u ime ove organizacije kao pokrovitelj turnira »NIKŠA BUĆIN« uručiće pehar pobjedniku finalne fudbalske utakmice Južne regije. Detaljnije…

9. maja Dan pobjede nad fašizmom obilježiti na prigodan način u Kotoru kod spomenika u Parku slobode. Detaljnije…

14. majTreća konferencija gradova boračkih organizacija bivše SFRJ održaće se u Podgorici na kojoj će i naša Organizacija uzeti učešće. Detaljnije…

25. maj je rođendan druga TITA vrhovnog komandanta NOVJ obilježiti na prigodan način. Detaljnije…

11. juna povodom godišnjice istorijske bitke na Sutjesci, OBNOR Kotor kao i svake godine organizovaće za svoje članove posjetu memorijalnom centru na Tjentištu, položiti cvijeće i evocirati uspomene na te događaje. Detaljnije…

4. jula na Dan borca, građani, učesnici NOR-a okupiće se kod spomenika u Parku Slobode u Kotoru, položiti vijenac i cvijeće. Detaljnije…

7. jula Mjesna organizacija boraca NOR-a Risan i OBNOR-a Tivat položiće cvijeće na spomen obilježje na Carinama strijeljanim rodoljubima iz naše i opštine Tivat. Detaljnije…

9. jula delegacija Opštinskog odbora OB NOR-a prisustvovati će polaganju vijenca na spomenuku u Mrčevcu gdje su tog dana 1944.godine, poginuli u borbi protiv četnika narodni heroj NIKO ANĐUS, te prvoborci MIHAILO IVANOVIĆ i BORA ZENOVIĆ. Ovu posjetu spomeniku, kao i svake godine organizuje Opštinski odbor OB NOR-a Tivat.

13. jula Dan ustanka naroda Crne Gore protiv okupatora, položiti cvijeće na svim spomenicima i evocirati uspomene. Detaljnije…

12. avgusta na godišnjicu pogibije MATA – MAŠA BRGULJANA Opštinski odbor OB NOR-a Kotor položiće cvijeće na spomen obilježje u Parku Slobode. Detaljnije…

16. septembra zajedno sa OBNOR-ima Herceg Novi, Tivat i Budva će organizovati posjetu bivšem logoru Mamula. Detaljnije…

5. oktobra zajedno sa Opštinskim odborima Hergeg Novi, Budva i Tivat, obilježava 73 godine formiranja Prve bokeške narodnooslobodilačke udarne brigade. Detaljnije…

21. novembar Dan oslobođenja opštine Kotor, proslaviti na uobičajeni način u organizaciji sa Skupštinom opštine Kotor, kao svake godine u Kotoru i Risnu. Detaljnije…

29. novembar Dan Republike obilježiti na prigodan način i položiti cvijeće na spomenik u Parku Slobode i biste narodnih heroja u Kotoru. Detaljnije…

22. decembar Dan formiranja Prve proleterske brigade NOV-e Jugoslavije, prve regularne jedinice NOVJ, obilježiti svečanom otvorenom sjednicom Opštinskog odbora OB NOR-a – Kotor. Detaljnije…

Napominjemo, da pored ovih značajnih datuma, ima i drugih kao npr. pogibije i strijeljanja pojedinih drugova iz NOB-e, ali je nemoguće te događaje obilježavati pojedinačno, već njihova imena pominjati prilikom obilježavanja značajnih datuma u mjestima gdje su poginuli rođeni ili eventualno gdje su stanovali.

V. FORMIRANJE ISTORIJSKOG MUZEJA I DR.

Stalno, iz godine u godinu, ponavlja se pitanje prostorija za formiranje istorijskog muzeja u Kotoru, određivanjem građe za muzej, iz NOB-e i socijalističke revolucije.
Smatramo da bi dvije prikladne prostorije odgovarale za ovu namjenu i to u sastavu Pomorskog muzeja, jer ako ima mjesta za radnje koje nemaju nikakve veze sa istorijom, zašto da nema i za ovu namjenu.

Sjednice odbora organizacije boraca i njegovog Upravnog odbora odvijaće se po planu i potrebama.
Rad komisija ovog odbora, održavaće se po potrebi i one će razmatrati pitanja od interesa za Organizaciju boraca.
Upravni Odbor će, pored planiranih aktivnosti, razmatrati i druga pitanja koja su od interesa za Organizacija boraca i za širu društvenu zajednicu.
Ostvarenje ovog plana zavisi od ostvarennja finansijskih sredstava.

U Kotoru,  8. 2. 2017. godine

UPRAVNI ODBOR ORGANIZACIJE
BORACA NOR-a 1941-1945
K O T O R

Pošaljite prijateljima stranicu Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin