Redovna skupština OBNOR 1941-1945. Kotor

Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 Kotor je dana 4. 4. 2019. godine u prostorijama MZ Orahovac održala redovnu skupštinu na kojoj su usvojeni:

  • Izvještaj o radu organizacije za 2018. godinu
  • Finansijiski izvještaj za 2018. godinu
  • Program rada za 2019. godinu

Učešće u radu skupštine su uzeli skoro svi članovi, a posebna pažnja je posvećena svečanom obilježavanju 75 godina od formiranja Prve Bokeljske NOU brigade koja će se održati u Konjskom.

Pošaljite prijateljima stranicu Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin