Nova sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 75 godina od formiranja I bokeljske NOU brigade

U BUDVI ODRŽAN SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA POVODOM OBELJEŽAVANJA 75. GODINA OD FORMIRANJA PRVE BOKELJSKE NOU BRIGADE.

Ove godine se navršava 75 godina od formiranja Prva bokeljske NOU brigade.
„Brigada je formirana 5. 10. 1944. godine u Konjskom, opština Trebinje. Njen prvi komandant je bio Božo Jovanović, a politički komesar Mato Petrović. Formirana je na osnovu naredbe Štaba II udarnog korpusa NOVJ br. 518 od 29. 09. 1944. kada je određen i njen komandni kadar. Vrhovni štab NOV i POJ na predlog ovog štaba odobrio je i naredio formiranje Prve bokeljske NOU brigade. U sastav brigade ulazi Udarna grupa od tri bataljona koji se nalaze u sastavu Primorske operativne grupe i novopridošli dobrovoljci iz Boke Kotorske i Crnogorskog primorja.

Na osnovu ovlašćenja Štaba 2. Udarnog korpusa sam čin formiranja Bokeljske brigade izvršio je Štab POG na dan 5. 10. 1944. g. u selu Konjsko, tadašnja opština Zubci ( jugoistočna Hercegovina ) – Trebinje u prisustvu političkog komesara POG Boška Đuričkovića. Tom prilikom brigada je imala četiri bataljona i oko 800 boraca koja se tokom svog borbenog djelovanja povećavala jer je to bio odraz stvarnog raspoloženja naroda Boke prema NOP-u.

Za svoje zapažene uspjehe u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika i za dosledno sprovođenje politike bratstva i jedinstva, Prva bokeljska NOU brigada dobila je značajno narodno priznanje u vidu dva visoka odlikovanja: Ordena zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom i Ordena bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem (Ukazom predsjednika SFRJ 1961. i 1974. ).

Za obilježavanje ovog jubileja – 75. godišnjice formiranja brigade, 25. marta u Poborima opština Budva održan je prvi sastanak boraca opština: Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Trebinje, Podgorica i Prijepolje i pokrenuta inicijativa za formiranje organizacionog odbora.

Ovim sastankom presjedavao je član Upravnog odbora SOBNOR-a Crne Gore Ljubenko Borović. On je istakao da je obilježavanje ovog jubileja uvršteno u kalendar obilježavanja značajnih istorijskuh datuna SOBNOR-a Crne Gore. Inicijativa je jednoglasno prihvaćena i dogovoreno da se naredni sastanak, po ovom pitanju, održi u Trebinju 9. aprila.
Ovaj sastanak je održan u Domu penzionera u Trebinju kojim je presjedavao Rajko Ćapin iz Trebinja. Održan je u Trebinju jer je ova brigada formirana na teritoriji te opštine.

Na sastanku je izabran organizacioni odbor u sastavu: Rajko Ćapin, Slavko Španjević, i Petar Vlatković iz Trebinja, Mihajlo Kilibarda, Đoko Zloković, Rašo Vojislav iz Herceg Novog, Petar Uljarević, Ljubenko Borović i Slobodan Stojanović iz Kotora, Mato Brguljan i Gojko Ivanović iz Tivta, Ivo Marković, Niko Zec, Milan Basta i Pero Marković iz Budve.

Za predsjednika organizacionog odbora jednoglasno je izabran prof. Ljubenko Borović iz Kotora. P.predsjednici su Đorđe Zloković iz Herceg Novog i Petar Uljarević iz Kotora.

Na fotografiji je borbeni put brigade od 5. 10. 1944. do 15. 5. 1945.

Pošaljite prijateljima stranicu Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin